grafisch ontwerp en technisch webdesign
aurareading en healing
paragnostiek, tarot en numerologie
persoonlijke consultatie en coaching
theremin
Klik hier voor producten informatie
Klik hier voor (pen-)tekeningen
Klik hier voor de agenda
Klik hier voor de home pagina

Overzicht cursussen, lezingen en workshops

"Cycli" lezing voor positief herprogrammeren.
Numerologie workshop voor snel meer overzicht.
Ontdek je wenskracht! en volg je eigen koers...
Paragnostiek cursus voor meer helderheid.
Tarotcursus voor meer inzicht.
Tarotworkshop voor snel meer inzicht.
Zelfrealisatie cursus voor meer levensrendement.
cursus zelfrealisatie

Zelfrealisatie Hoe kan het toch dat bij de één alles lijkt mee te zitten, terwijl de ander maar voortploetert in het leven, zonder iets te bereiken? Het antwoord is dat de één aan zelfrealisatie doet en de ander niet. Zelfrealisatie is: vanuit optimaal functioneren het eigen potentieel verwezenlijken. Het is daarbij belangrijk dat u weet hoe u optimaal kunt functioneren en wat uw eigen potentieel eigenlijk is. Het heeft, met andere woorden, geen zin om te proberen iets te worden wat u eigenlijk helemaal niet wilt worden.

Iedereen zal ergens moeten beginnen. Het is belangrijk om te werken vanuit een solide basis. De cursus is volledig gebaseerd op de negen universele grondbeginselen. Gedurende de 10 weken die de cursus duurt, krijgt u steeds meer inzicht in uzelf, de ander, uw geschiedenis en uw huidige structuren. Ook is er veel aandacht voor uw persoonlijke groei, ontspanning, transformatie en reflexie. Uiteindelijk zult u met uw nieuwe 'ik' beter in staat zijn uw eigen doelen te behalen.

Het voordeel van de cursus kunt u vergelijken met het voordeel van het plaatsen van bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel: Door op een nieuwe manier met uw eigen energie om te gaan zult u minder energie verspillen terwijl u op dezelfde manier kunt blijven leven. Met die energie kunt u de kwaliteit van uw leven verhogen en/of meer doen in dezelfde tijd.

Elke avond wordt begonnen met een korte meditatie. Daarna staat de avond in het licht van een thema dat elke week anders is. In vogelvlucht reizen we door de geschiedenis van vele culturen. Uw eigen creativiteit komt aan bod evenals oeroude wijsheden die iedereen tot de dag van vandaag inspireren. Dit is een echte 'doe'-cursus, waarbij u niet elke avond op uw stoel zult blijven zitten en vaak met uw eigen inzichten zult spelen.

Kosten: € 30,- per lesavond (of -middag), geheel vooraf of wekelijks voor aanvang van elke les te voldoen. Er wordt gestart als er een volledige cursusgroep kan worden gevormd. Een cursusgroep bestaat uit 6 cursisten (niet meer!) zodat er veel persoonlijke aandacht voor elke cursist is. In totaal zijn er 10 avonden, verdeeld over 10 weken. Elke lesavond duurt 2 tot 2,5 uur.

Voor meer informatie over deze cursus zelfrealisatie kunt u mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


workshop numerologie

Voor iedereen die getallen kan optellen, de samenhang wil begrijpen en streeft naar diepgang. Na deze workshop bent u in staat om alles numerologisch te beschouwen, in het licht van de negen Universele Grondbeginselen.

Pythagoras was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Aristoteles vatte zijn leer samen: "Alles is uit te drukken in getalswaarden. De gehele Hemel is harmonie en getal". Bekend is zijn wiskundige formule: a2 + b2 = c2. Pythagoras bedacht onze muzikale toonladder en is daarmee grondlegger van alle uitvoerbare muziek.

De Negen Universele Grondbeginselen is een numerologische logica op basis van Pythagoras' ideeën en inzichten van vele anderen. Alles in onze maatschappij is opgebouwd uit cijfers en letters, waardoor numerologie een krachtig instrument is tijdens uw eigen zoektocht naar samenhang.

Datum: zondag 11 februari 2018
Tijd: 13.00u - 15.00u
Prijs: € 10,00 inclusief materiaal, koffie en thee
Info/Aanmelden: via Centrum Wakker te Alkmaar

Voor meer informatie over de workshop numerologie kunt u mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het numerologie werkblad

Klik hier voor het overzicht


Tarotcursus

TAROTAR Tarotkaarten zijn vergelijkbaar met de menukaarten van een restaurant:
Al weet u wat u gaat eten, het smaakt altijd weer verrassend...


Van tarotkaarten gaat een bijna mystieke aantrekkingskracht uit. Tarot is veel meer dan toekomstvoorspellen of waarzeggerij. Er ligt ongelooflijk veel eeuwenoude kennis in de kaarten opgeslagen. Veel mensen die met het kaartspel in contact komen, worden verleid om een spel kaarten en een boekje te kopen om thuis te gaan studeren. Zo begon ik ooit zelf ook aan een spel Lenormandkaarten (een kaartspel, verwant aan tarot) toen ik 14 jaar was. Wat gebeurde? Ik begon er enthousiast aan maar na een half jaar belandde het spel in de kast. Toch bleef het me interesseren en elke keer als ik over kaartleggers hoorde, wilde ik er ook 'iets' mee doen.

Pas jaren later besloot ik om me meer te gaan verdiepen in kaartlezen door een solide cursus te volgen. Dat heeft mij heel veel duidelijkheid gegeven over allerlei levensvragen waar ik mee worstelde. Na de cursus kon ik de tarotkaarten goed lezen en interpreteren en ook de Lenormandkaarten begreep ik opeens veel beter. Sindsdien heb ik de eeuwenoude kennis al aan veel cursisten doorgegeven en er nog veel meer mensen mee geholpen. Ik geef les volgens dezelfde methode als mijn lerares, een methode die voor iedereen zeer toegankelijk is; door in een kleine cursusgroep samen met anderen de kaarten vanuit uzelf te benaderen ontstaat al gauw een "persoonlijke band" met dit waanzinnig interessante kaartspel.

Iedereen die tarot wil bestuderen neem ik graag mee op reis naar de diepste diepten van hun eigen wezen, of net zover als iemand zelf wenst te gaan. Tijdens de cursus wordt u bekend met de betekenis van de kaarten aan de hand van voorbeelden uit uw eigen leven, waardoor u uw eigen geschiedenis en toekomst als kapstok en naslagwerk kunt gebruiken. Met het nieuwe licht dat tarot op uw eigen verleden werpt, begrijpt u reeds tijdens de cursus uw eigen leven steeds beter. De afbeeldingen en symboliek van de tarotkaarten krijgen voor u een persoonlijke betekenis.

Inhoud
De totale cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich voornamelijk op de betekenis van kleuren, getallen en de symbolen (buiten de stokken, zwaarden, munten en bekers van de kleine arcana) die op de kaarten voorkomen. Ook de grote arcana (een belangrijk onderdeel van het tarotspel) wordt in zijn geheel bestudeerd en legpatronen voor de grote arcana-kaarten worden behandeld. Na een maand vakantie begint het tweede deel van de cursus. Daarin wordt de kleine arcana behandeld en de complete betekenis van alle zwaarden-, stokken-, bekers- en muntenkaarten, evenals legpatronen voor de gehele tarot. Tijdens de cursus komen ook allerlei andere aspecten van kaartleggen aan bod, zoals ethiek, geestelijke voorbereiding en hoe kaartleggingen op een doeltreffende manier kunnen worden opgebouwd. Ook is er ruime aandacht voor allerlei filosofieën, culturen en religies van over de hele wereld. Kortom: een complete cursus die u begeleidt tot volwaardig tarotkenner!

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Rider-Waite tarot, die u op de tweede cursusavond zult ontvangen. Er zal veel worden gepraat dus is het belangrijk om zelf pen en papier mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. Er wordt gestart als er een volledige cursusgroep kan worden gevormd. Een cursusgroep bestaat uit 6 cursisten (niet meer!) zodat er veel persoonlijke aandacht voor elke cursist is.

Kosten: € 30,- per lesavond (of -middag), geheel vooraf of wekelijks voor aanvang van elke les te voldoen. In totaal zijn er 16 avonden, verdeeld over 2 X 8 weken met tussendoor 4 weken vakantie (dus: 20 weken). Elke lesavond duurt 2 tot 2,5 uur.

Tips voor doe-het-zelfers:
Er zal vast ergens een gratis (online-)cursus tarot te vinden zijn. In mijn beleving dient iedereen zelf een persoonlijke band met de kaarten te krijgen en daar zijn naar mijn weten schriftelijke en/of online cursussen niet geschikt voor. Als u af en toe een legging wilt doen, doe het dan liever als volgt:

1. Koop een goed boek met uitgebreide uitleg van de kaarten. Kijk daarbij of van elke kaart een duidelijke beschrijving is gegeven over heden, verleden, toekomst en karakter.

2. Kijk alle kaarten eens rustig door, bijvoorbeeld op een regenachtige middag: ontspan uzelf eerst. Neem het spel ter hand en bekijk de bovenste kaart goed. Besteed voldoende tijd om elke kaart op u in te laten werken, bijvoorbeeld 1 of 2 minuten per kaart. U hoeft hierbij niet het boek te pakken, gewoon alleen maar naar de kaarten kijken is al voldoende. Probeer hierbij voor uzelf bij elk plaatje te zoeken naar een gebeurtenis of persoon in het verleden van uw eigen leven, die vergelijkbaar is met de afbeelding op de kaart. Probeer uzelf dus te verbinden met de afbeelding door het in uw eigen leven te herkennen. Kijk dan eventueel in uw boek om te zien waar de overeenkomsten en verschillen liggen, of wacht daar nog even mee.

3. Nu kunt u al gaan kaartleggen: schud de kaarten totdat u het gevoel hebt dat ze goed doorelkaar zitten, waarbij u uzelf steeds dezelfde vraag stelt: "Hoe ziet mijn verleden eruit op het gebied van ...?" Op de plaats van de puntjes vult u in wat u wilt: werk, relaties, scholing, etc. U gaat straks de bovenste drie kaarten gebruiken voor uw kaartlegging, daar mag u ook aan denken. Verdere gedachten zijn niet gewenst dus stuur die in liefde terug naar hun bron.

4. Als u klaar bent met schudden dan legt u het pak gesloten, dus met de plaatjes naar beneden, voor u neer. Met uw linkerhand verdeelt u het pak kaarten in drie stapeltjes. Hoe groot die stapeltjes worden maakt niet uit. Dan concentreert u uzelf weer op uw vraag. Met uw rechterhand brengt u dan de stapeltjes weer samen, zoals u denkt dat het moet.

5. De kaarten liggen nu weer gesloten op één stapel. Nu pakt u de bovenste kaart en die legt u open voor u neer op tafel. Dan pakt u de tweede kaart, die legt u rechts van de eerste. De derde kaart legt u ook weer rechts. Drie kaarten liggen nu open. Van links naar rechts ziet u nu gebeurtenissen die te maken hebben met uw vraag. Omdat u dat van uzelf weet, kunt u nu gaan zoeken naar de overeenkomsten, eventueel zonder enige kaartkennis uit boekjes. Maar het is nu wel verstandig om het boek te gaan gebruiken want daar vindt u nog veel meer aanwijzingen en informatie.

6. Als u uw eigen verleden in de kaarten herkent (en dat lukt de meeste mensen vrij snel) dan kunt u deze legging nogmaals proberen of u kunt een échte verleden-heden-toekomst legging gaan doen. Eigenlijk volgt u precies dezelfde stappen met als vraag: "Hoe ziet mijn leven eruit op het gebied van ..." maar nu is de eerste kaart die u van de stapel haalt "het verleden", de tweede kaart is "het heden" en de derde kaart is "de toekomst". Dus: de meest linkse kaart is het verleden, de meest rechtse kaart is de toekomst en de middelste kaart is: het heden. Zoek de overeenkomsten in uw verleden en huidige situatie en probeer vervolgens te begrijpen waarom de toekomstkaart daar ligt en wat de kaart zou kunnen betekenen, gelet op het onderwerp van uw legging.

7. Als u dit allemaal hebt gedaan dan is het interessant om bijvooerbeeld een "Keltisch kruis" of een ander legpatroon te gaan leren leggen. Op Internet en in allerlei boeken is daar heel veel informatie over dus dat laat ik graag aan uzelf. Tijdens de tarotcursus komen diverse legpatronen uitgebreid aan bod.

Hopelijk heeft u iets aan bovenstaande tips. Ik wens u er veel plezier mee en ik hoor graag of het is gelukt.

Voor meer informatie over de tarotcursus kunt u mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


workshop tarot

De "tips voor doe-het-zelvers" die ik hierboven heb gegeven, komen uitgebreid aan bod tijdens de kennismakingsworkshop "tarot" waarin gewerkt wordt met de grote arcana kaarten. Na een uitvoerige kennismaking met de kaarten leert u de vaardigheden om een kaartlegging te doen en hoe u uit afzonderlijke kaarten een duidelijk verhaal leest. Na het volgen van deze workshop bent u in staat om de tarotkaarten te gebruiken voor het beantwoorden van uw levensvragen en die van anderen.

LET OP: Dit is geen volledige tarotcursus! De workshop duurt 4 uur (inclusief korte koffiepauze) en behandelt voornamelijk de kunst van het "lezen" van tarotkaarten. De workshop is daarom ook erg interessant als u al eens eerder een tarotcursus heeft gevolgd. U mag zelf uw eigen favoriete tarotspel van huis meenemen.

Voor meer informatie over de workshop tarot kunt u mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


Ontdek je wenskracht! Cursus: Ontdek je wenskracht!
Volg je eigen koers...

Is je ideale leven is heel anders dan je huidige dagelijks leven? Dan is het voor jou zinvol als je de kwaliteit van jouw leven drastisch kunt verbeteren, zowel in je relaties, in je eigen welzijn en in je carrière. Deze cursus organiseer ik in samenwerking met Karin Witte.

Op school leer je weinig tot niets over je eigen innerlijke wereld. Weet jij wat gedachten, gevoelens en emoties werkelijk zijn en wat ze met je doen? Doe jij wat jij werkelijk wilt? Zie deze cursus als een waardevolle aanvulling op alles wat je op school geleerd hebt.

Uiteindelijk draait het om wat jij zelf doet met jouw eigen wenskracht want wat je vandaag doet, bepaalt in grote mate jouw succes van morgen! Door gebruik te maken van creatief visualiseren, kun je je wenskracht effectief inzetten.

Staat jouw wens in onderstaand rijtje?
* Betere fysieke en mentale gezondheid
* Droom verwezenlijken
* Financiële onafhankelijkheid
* Innerlijke rust
* Leven met meer plezier en minder stress
* Liefdevolle relaties
* Succesvolle carrière / winstgevend bedrijf
* Vertrouwen hebben in de toekomst

Misschien heb je nog meer wensen en droom je van iets anders? Dan is het tijd om je eigen ideale leven actief vorm te geven en die richting op te bewegen. Ook jij kunt jouw eigen wensen uit laten komen!

Twijfel je over inschrijven? Als je blijft doen wat je altijd deed, dan zul je krijgen wat je altijd kreeg. Wil je verandering, schrijf je dan nu in voor de cursus "Creatief Visualiseren" en laat al je wensen achter elkaar uitkomen. Droom je er al jaren van om werkelijk je eigen koers te volgen? Doe dan mee met deze cursus en je zult versteld staan van het resultaat.

Cursusinhoud:
Negen bijeenkomsten in februari en maart 2018 op de vrijdagmiddagen. Een groep van 12 deelnemers onder leiding van twee docenten. Compleet verzorgd, inclusief koffie en thee. Eind april is er een terugkommiddag. Voor meer informatie kijk je op onze faceboekpagina, waar je ook contact kunt houden met de docenten en andere cursisten.

Leven is een avontuur; durf het nu eindelijk aan te gaan!

Data: vrijdagmiddagen in februari en maart 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur en een terugkomdag in april.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


cursus paragnostiek

Paragnostiek Gebeurt het u wel eens dat u ongezien vantevoren weet wie er gaat opbellen? Of komt u wel eens iemand tegen waar u toevallig net over heeft gesproken of aan heeft gedacht? De kans is groot dat uw paragnostische vermogens zich zojuist spontaan openbaarden! Bang worden hoeft niet, het is heel menselijk wat u is overkomen. Maar wat gaat u er vervolgens mee doen? Dit is iets vreemds, iets dat niet op reguliere scholen wordt onderwezen en waar u dus waarschijnlijk weinig van af weet.

Ik word door mensen 'paragnost' genoemd. Een paragnost weet dingen die hij eigenlijk niet kan weten en hij kan de beleving van een ander individu ervaren. Al meer dan 27 jaar leg ik tarot, ik doe aan numerologie en verklaar dromen. Daarnaast doe ik psychometrische bepalingen en interesseer ik me voor energieën die (nog) niet door middel van wetenschappelijke methoden kunnen worden onderzocht.

Paragnostiek komt in vele vormen voor. Sommige paragnosten zijn helderziend, anderen zijn bijvoorbeeld heldervoelend of helderhorend. Zelf ben ik vooral helderwetend. Sommigen beoefenen automatisch schrift en anderen voelen psychometrisch aan pasfoto's en sieraden, zoals ik... "Allemaal totaal iets anders", zou je gemakkelijk kunnen denken. Toch is er één overeenkomst: wij maken allen gebruik van dezelfde universele bron.

Deze universele bron is geen geheim. Allerlei groeperingen hebben zich bijzonder onterecht een 'alleenrecht' toegeëigend. Dat is onzinnig want iedereen is reeds voor de geboorte op deze universele bron aangesloten. Iedereen kan en mag er dus naar eigen believen gebruik van maken. De vraag is alleen: hoe doe je dat?

De cursus paragnostiek laat u in de eerste plaats uitgebreid kennis maken met uw eigen paranormale vermogens. Na de eerste avond zult u reeds verbaasd zijn over uw eigen prestaties. Numerologie, Tarot en de Aura zijn enkele theoretische onderdelen die aan bod komen. Spiritisme, spiritualiteit en telepatie worden behandeld. Uw eigen struikelblokken worden door uzelf opgeruimd en uw valkuilen worden zichtbaar terwijl we steeds dieper ingaan op dat wonderlijke deel van onszelf: de menselijke geest.

Afhankelijk van uw eigen talent, inzet en doorzettingsvermogen kunt u op uw eigen manier doorgroeien in de richting die u zelf wilt. Uw eigen heldere vermogens zullen steeds duidelijker voor u worden. Gaandeweg zult u leren omgaan met uw eigen visioenen en vermogens. In een kleine groep (van maximaal 5 personen) kunt u op een vrije manier spreken over de vreemde dingen die u zelf meemaakt en meegemaakt hebt. Op die manier zult u veel meer inzicht krijgen in de betekenis van de energetisch doorgestuurde boodschappen.

Alhoewel de gesprekken heel therapeutisch kunnen zijn, is dat niet de opzet van de cursus. Voor zaken die té persoonlijk zijn om in de groep te bespreken, bestaat de mogelijkheid om die in 1-op-1 gesprekken te behandelen. Bij de cursus zijn daarom vrijblijvend twee van zulke gesprekken inbegrepen, die we in overleg kunnen inplannen.

Inhoud
Spirituele onderwerpen als creatief visualiseren, Aura's, geesten/demonen, hypnose, psychometrie en contact met de universele bron komen ruim aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan oude culturen en wijsgeren en hun spirituele waarheden en voorspellingen, de pendel, de Tarot en numerologie. Ook muziek, geur en diverse orakelsystemen zult u leren gebruiken. Voor de liefhebbers wordt ook de spirituele magie behandeld, in al zijn verschijningsvormen. U ontvangt een exemplaar van het boek 'Veritas Compacta', dat uitgebreid gebruikt zal worden tijdens de cursus.

Kosten: € 30,- per lesavond (of -middag), geheel vooraf of wekelijks voor aanvang van elke les te voldoen. In totaal zijn er 36 avonden, verdeeld over 3 X 12 weken met tussendoor 2 weken vakantie (dus: 40 weken). Elke lesavond duurt 2,5 tot 3 uur.

Voor meer informatie over deze cursus paragnostiek kunt u mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


lezing "cycli"

Voor iedereen die zijn eigen levenscycli positief wil herprogrammeren

Panta Rhei (Grieks):
Alles in het Universum is voortdurend in verandering, alles stroomt.

Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit een combinatie van elektromagnetische velden, die elkaar in evenwicht houden. Elke cyclus heeft een eigen "frequentie": het aantal keren per tijdseenheid of afstand, dat dezelfde gebeurtenis zich herhaalt. Mooie voorbeelden hiervan zijn de draaipatronen van de aarde, de levenscyclus van onze lichaamscellen, geluid, licht en bijvoorbeeld de Von Neumanncyclus die elke computerprocessor steeds opnieuw volgt. Op aarde hebben we te maken met polariteit; alles heeft dus een positieve en een negatieve 'pool' of kant. Om alles bijeen te houden is er blijkbaar een bron-energie die o.a. atomen en moleculen bindt.

Mensen zijn een onderdeel van het universum en dus ook voortdurend in beweging. Net als al het andere verloopt ons leven helemaal cyclisch. Met astrologie, numerologie, bioritmes en talloze andere methodes kunnen onze eigen cyclische processen in kaart worden gebracht. Die methodes verduidelijken veel van onze persoonlijke positieve en negatieve eigenschappen. Door deze te bestuderen ontstaat vaak een diepgaand inzicht dat een positieve verandering in gang kan zetten. Begrip van deze processen leidt echter meestal niet direct tot het gewenste resultaat. Onze levensprocessen, gedachten en gevoelens zijn namelijk ook cyclische golfbewegingen. Bewust en/of onbewust verzet tegen de doorgaande stroom van het leven kan allerlei problemen opleveren.

Wij zijn blijkbaar een oneindig wezen in een stoffelijk lichaam. Onze geest is in staat om lichamelijke processen (cycli) te sturen en wordt beïnvloedt door het stoffelijk lichaam. Tijdens deze interessante lezing zal ik u kennis laten maken met de grootsheid en flexibiliteit van uw eigen geest en het bijzondere vermogen van uw geest om veranderingen in uw leven aan te brengen door uw eigen cycli te leren herkennen en direct positief te herprogrammeren.

Tijdens deze lezing geef eventueel ik ook een (korte) demonstratie theremin

Datum: nader te bepalen
Tijd: nader te bepalen
Klik hier voor het overzicht
Voor meer informatie kan je mij altijd een e-mail sturen.
Ik beantwoord alle e-mail maar soms kan het een paar dagen duren.
stuur e-mail | home | copyright 2007 - 2018 | contactgegevens